Бурханы шашин Монголд дэлгэрсэн нь

Монгол оронд Буддын шашин түүхэндээ гурван удаа дэлгэрсэн гэж судлаачид авч үздэг юм. Нэг дүгээр дэлгэрэлт нь НТӨ III-II зуун буюу Хүннү гүрний үе, дунд дэлгэрэлт нь XIII-XIV зуун буюу Их Монгол улсын үе, сүүлийн дэлгэрэлт нь XVI зуунд гэж гурав ангилдаг.