Эрдэнэ Зуу музейн сан хөмрөг

Эрдэнэ Зуу музей нь сүм музейн хэлбэрээр байгууллагдсан учраас Эрдэнэ Зуу хийдийн сүм дуганы цогцолбор болон тэнд хадгалагдаж байсан шашин, түүх соёлын дурсгалт бүтээлүүдийг хуучин байдлаар нь музейн үзүүллэгийн танхим болгон ашигласан юм.